Spring til indhold

Blog

Afrikas sorte eller hvide jord

Sydafrikas Nelson Mandela har helgenstatus, mens Zimbabwes Robert Mugabe er en skurk. Mandela har stået for forsoning og hæderlighed i et nyt Sydafrika, mens Mugabe har skabt konflikt både indadtil og udadtil i Zimbabwe samtidig med, at han som olding klynger sig magten ved brug af svindel og forfølgelse af modstandere. Grundfortællingen holder, men vurderingen af de to landes erfaringer med sort flertalsstyre, må også handle om, hvordan de har håndteret den afgrundsdybe ulighed, som det hvide mindretalsstyre efterlod. Her siger den forenklede analyse, at Mugabe håndterede udfordringerne forkert, nepotistisk og diktatorisk, men også at… Læs mere »Afrikas sorte eller hvide jord

Jord: Det nye store investeringsobjekt

Der spekuleres i jord, og Afrika er i fokus. Men kun en lille del af jorden skal bruges til fødevareproduktion Der bliver mangel på jord og ressourcer. Derfor er jord et stort globalt investeringsobjekt, og der er diskussion om land-grabbing, det nogle kalder jordtyveri. Siden år 2.000 har kommercielle investorer globalt erhvervet jordarealer på tilsammen 334.000 kvadratkilometer, svarende til et område næsten 8 gange så stort som Danmark. Det er enorme arealer, men det er dog langt mindre, end man troede for et år siden. En international alliance med blandt andet franske, tyske og svejtsiske… Læs mere »Jord: Det nye store investeringsobjekt

VK-aktivismen var misbrug af mange milliarder kroner

Bo Lidegaard bagatelliserer den dramatiske omlægning af dansk international aktivisme Bo Lidegaard foretager nogle mærkelige fravalg, der ligner historiemanipulation, i en Politiken-analyse 4. august af aktivisme i dansk udenrigspolitik 4. august. ”Aktivismen var ikke ny. De militære bidrag heller ikke” skriver han om Anders Fogh-æraen. Det nye var – stort set – , at Anders Fogh ville give Danmarks udenrigspolitiske aktivisme politisk kant, og derfor inddrog Danmark i en tvivlsom angrebskrig. Det sidste er bestemt rigtigt. Men der var langt mere på spil, og der blev sat langt mere over styr i for Danmark, i… Læs mere »VK-aktivismen var misbrug af mange milliarder kroner

Opjustering: Globale fattigdomstal snyder.

Der er blevet færre fattige i verden. Men faldet er kun stort, fordi man i dag skønner, at der var langt flere fattige for 20 år siden, end man mente dengang. Den globale statistik om kampen mod fattigdom, bringer positivt nyt. Ifølge seneste ”Global Monitoring Report 2013” fra Verdensbanken og Den Internationale Valutafond er antallet af ekstremt fattige faldet fra 1,9 milliard mennesker i 1990 til 1,2 milliarder i 2010. Dermed er verden nået langt i retning af de såkaldte årtusindmålsætninger, som blandt andet satte det som mål at halvere fattigdommen i verden inden 2015.… Læs mere »Opjustering: Globale fattigdomstal snyder.

Her ædes fremskridtet op

Det får forrygende i Etiopien. Kineserne strømmer ind og skaber byer, veje og jernbaner. Men fattigdommen er ekstrem. Trefjerdedele lever i nedslidte områder, og der bliver 2 millioner flere hvert år. Wag Himra og Addis Ababa. Etiopien. Time efter time i firhjulstrækkeren i udpinte tørre bjerge i 2500 meters højde. Begrebet ”den stenede jord” får konkret betydning. Der er bygget stenterrasser op af de stejleste bjergsider for at holde på jorden og gøre det muligt at dyrke jorden. Men det, der skulle være plan dyrkningsjord mellem terrasserne, er også langt mere sten, end det er… Læs mere »Her ædes fremskridtet op

Grib chancen Information

Den nye klima- og ressourcevirkelighed er Informations journalistiske chance Af Knud Vilby, gammel chefredaktør. Information er det medie, der står stærkest i dækningen af den nye virkelighed, hvor ressourceknaphed og klimaændringer er en del af dagsordenen, og hvor gamle sandheder udfordres, herunder sandheden om, at vi fortsat kan have økonomisk vækst baseret på øget produktion og forbrug. Den nye virkelighed udfordrer traditionelle begreber. Positivt er ikke nødvendigvis positivt, og negativt ikke negativt. Intet illustrerer det bedre end vækstbegrebet. I den gamle virkelighed er vækst forudsætningen for fuld beskæftigelse. Når væksten udebliver, stiger arbejdsløsheden, og velfærdssamfundet… Læs mere »Grib chancen Information

Stater og firmaer i nyt magtforhold

Fortalere for liberalisering og privatisering mener, at konkurrence mellem selskaber er til fordel for alle, fordi priserne falder. Offentlige licitationer sikrer billige priser til gavn for skatteydere og forbrugere. Nogle gange virker det. Andre gange – som når en kommune skal lave EU-udbud for at bygge et skur – giver det bureaukrati og merpris. Det er en anden sag. Men med globaliseringen har vi fået en omvendt form for licitation. Det er ikke stat eller kommune, der udbyder en opgave blandt private firmaer. Det er store private firmaer – multinationale og nationale – der inviterer… Læs mere »Stater og firmaer i nyt magtforhold

Hvis det var i Afrika, så…

En guide til hvordan afrikanere ville tolke mærkværdigheder i Danmark Hvis det var i Afrika ville man have forventet at statsadvokaten fik en ordentlig pose penge for at være døv og blind i to år. Jeg tænker på sagen om politiets anholdelse af flyttemænd i stedet for terrorister ved klimatopmødet i 2009. VK-regeringen havde givet politiet næsten ubegrænset anholdelsesret, men anholdelserne gik alligevel så vidt, at retten bagefter stemplede en masse som ulovlige. Flyttemændene var helt og aldeles fredelige borgere, udelukkende anholdt – og behandlet ret kontant – fordi politiet forvekslede nogle navne. Det var… Læs mere »Hvis det var i Afrika, så…

VK slagtede miljøbistanden. Rio+20 er en chance for genoplivning

Folketinget enedes i 1992 om at skabe en særlig miljøbistand til udviklingslandene. Kun Fremskridtpartiet var imod. Det fremgik af udenrigsudvalgets betænkning fra 1992 om Miljø- og Katastrofebistanden. Fremskridtspartiet kaldte i en mindretalsudtalelse forslaget et paradeforslag og sagde, at ideer om CO2-afgifter ”mildt sagt er en katastrofal fadæse” og at de fleste andre lande for længst ”har opdaget at alt det med drivhuseffekten var en myte”. Det troede de andre ikke på. De øvrige partier fastholdt forslaget med henvisning til at de globale miljøproblemer har sammenhæng med katastrofer, blandt andet hungersnød i forlængelse af langvarig tørke.… Læs mere »VK slagtede miljøbistanden. Rio+20 er en chance for genoplivning

Tivolis værdier

Tivoli er så dansk så dansk. Så det er fristende at tænke Tivoli ind i den danske værdidebat. Måske kan Danmark og Tivoli spejle sig i hinanden. Det gik godt i Tivoli sidste år. Trods skader på haven for et tocifret millionbeløb, som følge af julis styrtregn og oversvømmelser, har Tivoli forbedret økonomien. Der er et overskud efter skat på 24,5 millioner kroner. I det store Danmark er tendensen for tiden, at almindelige lønmodtagere får lønreguleringer, der ligger lidt under inflationen, altså et lille reallønstab så vi kan komme ud af krisen. Til gengæld får… Læs mere »Tivolis værdier