Spring til indhold

Forfatter Knud Vilby

Stoffet på hjemmesiden handler primært om global udvikling, herunder fattigdom og miljø.

Men Danmark indgår i verden og derfor handler det også om hvordan Danmark agerer i verden, og hvordan Danmark behandler verden, når den prøver at komme til Danmark. Danmark er et af verdens mest forkælede lande, og det giver visse forpligtelser. Min bog “Udsat. Optegnelser om liv og nød”  indeholder bl.a. beskrivelser af ligheder og forskelle i fattigdom og marginaliseringstendenser i Danmark og ude i verden.

Jeg er fra 1942. Jeg er uddannet som journalist og har siden 1985 arbejdet freelance som forfatter og journalist, og som foredragsholder, underviser og konsulent. I mere end 50 år har jeg haft et særligt fokus på Afrika og på miljø- og udviklingsproblemer samt globalisering.

Jeg har haft en del tillidsjob, blandt andet som formand for Mellemfolkeligt Samvirke (1991-97), for Dansk Forfatterforening (1998-2004).

I 2013 sluttede jeg som medlem af Folkekirkens Nødhjælps styrelse, og af bestyrelsen for Det økologiske Råd. Indtil april 2012 var jeg formand for Socialpolitisk Forening, som i marts 2012 gav mig Fernando-prisen for mit socialpolitiske arbejde. Jeg har fra stiftelsen og indtil 2019 været formand for den relativt nystiftede Jyderup Højskole og har haft stor glæde af at se en højskole vokse frem som et lokalt uddannelses- og kulturcenter. Jeg var fra stiftelsen og indtil januar 2021 medlem af bestyrelsen for  FairFishing, en dansk-somalisk NGO, der med held og dygtighed har fremmet udviklingen af legal beskæftigelse med fiskeri ved Afrikas Horn. Fra 2013-2016 var jeg medlem af bestyrelsen i www.globalnyt.dk. Fra 2015-2020 har jeg været medlem af bestyrelsen for IWGIA., den internationale arbejdsgruppe for oprindelige folk. Fra januar 2017 til januar 2020 var jeg formand. IWGIA er en global organisation med hovedkvarter i Danmark og en international bestyrelse.

Mine seneste bøger er

1) “Danske værdier og udfordringer i en globaliseret verden”, der udkom i 2019. Jeg samarbejdede med Arne Piel Christensen om at skrive hans erindringer om et livs arbejde med flygtninge i Dansk Flygtningehjælp, og samtidig om de krav man må stille til håndteringen af dagens udfordringer.

2) “Civilsamfundet – mellem stat og marked” (2022). Bogen gennemgår udviklingen i civilsamfundets rolle og indflydelse i Danmark og har særligt fokus på social- og udviklingspolitik. Bogen dokumenterer, hvordan civilsamfundet har mistet indflydelse. Der er mange grunde. Topstyring og en øget “Vi-ved-selv-bedst”-holdning i den offentlgie sektor er to af dem

Jeg har hjemtaget restoplag af nogle af mine ældre bøger: “Kampen mod de fattige”, “Uafhængig?” (om Tanzanias udvikling i dansk og engelsk udgave). “Udsat ” og “Global vækst og globale kriser”. De sælges billigt.

Kontakt: knud [at] vilby [dot] dk