Foredrag

Jeg holder ganske mange foredrag og deltager i debatmøder m.v. landet over både som ordstyrer og oplægsholder.

Jeg har ingen standard-hyldeforedrag, men taler og fortæller om de emner, jeg i øvrigt arbejder med. Efter udgivelsen af “Global vækst – Globale kriser” i 2009 har jeg holdt en lang række foredrag bl. a. på danske gymnasier om samspillet mellem de forskellige globale kriser. Jeg holder også stadig Afrika- og Tanzania-foredrag.

Jeg udgav i efteråret 2011 bogen “Udsat! Optegnelser om liv og nød” om ulighed, fattigdom og marginalisering, og om hvordan det moderne samfund udvikler udkantsområder både i Danmark og i Afrika. Det er en bog, der sammenligner lokale og globale marginaliseringsmekanismer og diskuterer behovet for styring af markedet. Den er også tema for foredrag om udvikling – og afvikling – i Danmark og i verden.

Sammen med Jan Sjursen skrev jeg kapitlet om verdensmål nummer 1 “Afskaf fattigdom” I bogen “Bæredygtig global udvikling” om FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv. (Bogen,, der er redigeret af Steen Hildebrandt, udkom i 2016 på Jurist- og Økonomforbundets Forlag)

Jeg har holdt og holder en række kritiske foredrag og oplæg om Danmark og verdensmålene, herunder om den danske handlingsplan, der på mange måder bagatelliserer problemerne.

Jeg kan kontaktes på mail eller telefon om foredrag.