Spring til indhold

Kronologisk liste over vigtige bogudgivelser

Bogudgivelser:

1976: Udvikling – Underudvikling. Gjellerup

1976: Angola -kampen fortsætter. Informations forlag

1978: Fattig i Danmark. En beretning om 5o års forsorg og fattidgom i Danmark (med Kjeld Sørensen). Gyldendal

1980: Skyggesiden (med Kjeld Sørensen). Gyldendal

1983: Afrika i misvækst. Vindrose

1986: Noget for noget. Storpolitik og ulandsbistand. Vindrose

1988: Kan jorden bære? Dansk Røde Kors

1988: Tanzania fra drøm til virkelighed. Mellemfolkeligt Samvirke

1989: B istand i bevægelse (med Jacob Norvig Larsen) . Danida

1990: Mod bedre vidende. Opgør med den politiske elendighed og vor fælles afmagt. Hans Reitzel

1992: Ret til egen udvikling? Mål, midler og modsætninger i udviklingsbsitanden (med Holger Koch-Nielsen) Hans Reitzel

1992: Fattigdoms-truslen. Er klodens bankbog ved at være tømt? Munksgaard.

1993: Ulandene i 1990’erne. Borgen

1994: Det sorte Afrika. Mellem håb og desperation. Munksgaard

1997: Det sydlige Afrika i kort og tal. Mellemfolkeligt Samvirke

1997: Fællesskab eller opløsning. Eu og fornyelsen af Lomé-aftalen (red.) Fremad.

1998 (seneste udgave)Uganda. En økonomisk og politisk oversigt. Danida.

1999. Kampen for frihed. Koloniernes vej til selvstændighed. Gyldendal

1997-2007: Den Globale Rejse. Norske udgaver (Universitetsforlaget) 1997, 2002 og 2006. Svenske udgaver (Studentlitteratur (2001 og 2007). Dansk udgave (Gyldendal) 1998.

2003: Kampen mod de fattige. Nye fronter forstærker glboal ulighed. Forlaget Per Kofod.

2005: Uafhængig? – afrikanske udfordringer (om Tanzania) . Forlaget Per Kofod. (Engelsk udgave: Independent? Nordisk Afrika Institut og E& D Vision, Tanzania i 2009)

2009: Global vækst – globale kriser. Forlaget Hovedland.

2009: Bidrag til “Afvist. Asylansøgere i Danmark. Tiderne Skifter

2010: Bidrag til “Natten jeg aldrig glemmer”. 25 danske forfattere fortæller. Siesta

2011: Udsat! Optegnelser om liv og nød. Socialpolitisk forlag og Forlaget Per Kofod.

2011: Bidrag til: Frie ord på flugt. Forfattere i danske fribyer – en antologi. Udgivet af fribykommunerne i samarbejde med Dansk Pen.

2011: Bidrag til “Værdig alderdom”. Ældres rettigheder i Danmark . Forlaget Andedammen

2013: Bidrag om ‘Bedsteforældre for Asyl’ til “Ulydighed og etisk dynamik”. forlaget Klim.

2014: Analyserapport for IBIS: Navigating in Troubled Waters. A glance into the crystal ball for IBIS

2016. Sammen med Jan Sjursen kapitlet om Verdensmål 1 “Stop Fattigdom” i Bæredygtig Global Udvikling. Om FN’s bæredygtighedsmål. Steen Hildebrandt (red.) Jurist- og Økonomforlagets Forlag.

2019. Flere bidrag til “Man bliver aldrig den samme” Mellemfolkeligt Samvirke 1944-2019. Bjørn Førde, Birgit Møller Jensen og Klavs Wulff(red.)

2019. “Danske værdier og udfordringer i en globaliseret verden”. Arne Piil Christensen i samarbejde med Knud Vilby. Forlaget Vandkunsten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *