Spring til indhold

Kammeradvokaten har valgt side

Del dette indlæg

Kammeradvokaten har valgt side

Han er hverken uvildig eller neutral. Til gengæld har han monopol
Sagerne om Københavns Universitet har sat fokus på Kammeradvokaten. Kan man regne med at statens advokat, kammeradvokaten, er en neutral uvildig instans, der belyser alle forhold i en sag til gavn for samfundet?
Jeg har et håb om at denne og andre sager vil føre til, at der kommer øget lys på den gigantiske private millionforretning kammeradvokatens virksomhed udgør. Og det er vigtigt at fastslå, at Kammeradvokaten hverken er neutral eller uvildig. Kammeradvokaten har nemlig klart valgt side.
På Kammeradvokatens hjemmeside udtrykkes det sådan her:
”Vi har helt overordnet valgt side til fordel for staten og det øvrige offentlige Danmark.
Derudover har vi på mange konkrete områder valgt side. F.eks:
• Vi repræsenterer altid skattemyndighederne i skattesager.
• Vi er på arbejdsgiverens side i sager om arbejds- og ansættelsesret.
• Vi er på bygherrens side i byggesager.
• Vi er på kreditorside i forbindelse med konkurssager.
• Vi er på myndighedernes side i udbudssager.
• Vi repræsenterer Miljøministeriet og dets institutioner på miljøområdet.”
Det er jo ærlig snak, at kammeradvokaten på den måde melder klart ud. Men er det betryggende at statens advokat altid er på arbejdsgiverens side i sager om arbejds- og ansættelsesret? Kammeradvokaten er Københavns Universitets advokat, og kammeradvokaten foretager en undersøgelse, der bl. a. skal afdække, hvordan rektor og bestyrelsen har administreret penible ansættelser og personalesager, både om eliteforskere og klagende studentermedhjælpere. Men nu ved vi, at den undersøgende instans altid står på arbejdsgiverens side i sager om arbejds- og ansættelsesret. Hvis jeg var ansat, ville jeg ikke være tryg.
Hem er kammeradvokaten? Mange tror fejlagtigt, at det er en hel- eller halvofficiel instans, men det er det ikke. Det er et fuldstændigt privat firma med 309 ansatte, hvoraf mere end halvdelen er jurister.
I en tid, hvor staten dyrker udlicitering og utallige udbud for at sikre konkurrence mellem private firmaer, har Kammeradvokaten været den samme private virksomhed i 75 år. Det startede i 1936 med det nuværende firma, så 2011 må være jubilæumsår. Formentlig betaler staten en distingveret jubilæumsfest for dette pæne store konservative foretagende, der på hjemmesiden præsenteres med et værdigt og konservativt bestyrelsesfoto. Det er et billede af tunge, men bestemte ikke tykke, nydelige slipseklædte herrer i deres bedste alder.
Hvis Kammeradvokaten skal rådgive ligestillingsministeren tror jeg, at de tunge jurister vil advare mod kønskvotering i virksomhedsbestyrelser.
Kammeradvokaten er både en person og et firma. Firmaet hedder advokatfirmaet Poul Schmith, og i det firma er det Karsten Hagel-Sørensen, der i dag er kammeradvokat.
Firmaet har på et tidspunkt skiftet navn, men er i princippet det samme, som det der blev udpeget af staten i 1936. Alle kammeradvokater har siden været ansatte og ledere i dette private firma.
DSB, hjemmehjælpen og hospitalerne og alt det andet skal udsættes for konkurrence, fordi monopoldannelse er en uheldig ting, der fører til ineffektivitet og alt for høje priser? Hvorfor gælder det ikke når staten skal købe juridisk assistance?
Hvordan sikrer staten sig, at den får mest mulig jura for pengene? Har Statens Indkøbsordning sikret sig tilstrækkeligt store rabatter på jura-indkøbene fra monopoljuristerne? Kunne der ikke somme tider findes bedre og billigere advokater?
Man kan jo bede kammeradvoakten om et responsum, for kammeradvokaten har valgt side og er på myndighedernes side i udbudssager.
Jeg ved at et officielt svar vil være, at der er brug for kontinuitet på dette vigtige område. Derfor skal man ikke skifte. Men hvad med alle de andre områder, hvor der er behov for samfundsmæssig kontinuitet, men hvor en syndflod af påståede reformer vender op på hvad som helst og nedlægger amter og kommuner og institutioner. Kunne der ikke være brug for bare en lille syndflod her?
Hvor mange penge bruger stat og offentlige virksomheder i øvrigt på Kammeradvokaten om året i disse for vort land så trange tider? Og hvor meget er udgiften faldet i takt med finansministerens arbejde for at få de offentlige udgifter under kontrol?

2 tanker om “Kammeradvokaten har valgt side”

  1. – det er jo de mærkeligste ting som skal i udbud, hvor man med ofte bedre ret kan pukke på kontinuiteten. Love og regler skulle jo nødigt være afhængige af, hvem som fører ens sag….

  2. niels chr. olsen

    Jeg synes det var vigtig information at kammeradvokaten altid er på bygherres side i byggesager.
    Jeg skal til og starte en sag mod natur & miljøklagenævnet (kammeradvokaten) mvh. Niels Olsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *