Spring til indhold

Tivolis værdier

Del dette indlæg

Tivoli er så dansk så dansk. Så det er fristende at tænke Tivoli ind i den danske værdidebat. Måske kan Danmark og Tivoli spejle sig i hinanden.

Det gik godt i Tivoli sidste år. Trods skader på haven for et tocifret millionbeløb, som følge af julis styrtregn og oversvømmelser, har Tivoli forbedret økonomien. Der er et overskud efter skat på 24,5 millioner kroner.

I det store Danmark er tendensen for tiden, at almindelige lønmodtagere får lønreguleringer, der ligger lidt under inflationen, altså et lille reallønstab så vi kan komme ud af krisen. Til gengæld får direktører, som jo skal drive værket, nogle ordentlige incitamenter (det der engang hed gulerødder). Deres lønninger bulrer i vejret. Sådan også i Tivoli. Lønnen til den samlede direktion på to direktører er vokset fra 5,5 millioner kroner i 2010 til 9,2 millioner kroner i 2011. Administrerende direktør Lars Liebst’s samlede løn er vokset fra 3,8 mio. kr i 2010 til 6,3 mio. kr i 2011. De 2,5 mio. kroner er bonus.

De 9 direktører og underdirektører i chefgruppen under den øverste direktion må dele en bonus på 600.000 kr.

Man kan ikke i årsrapporten læse sig til lønudviklingen for almindelige Tivoli-medarbejdere. Men mens lønstigningen for direktionen er på ca 65 % på et år, så fremgår det, at personaleomkostninger samlet er vokset fra 286 til 296 millioner kroner, altså med ca 3 %. Der er dog et par medarbejdere mere end året før, nemlig 685 mod 683. Så lønstigningerne har nok ikke været helt oppe på 3 %.

Udviklingen i Tivoli ligner altså den danske omverdens. Direktionerne belønnes for at holde lønudgifterne nede. Men bestyrelsen er ikke helt tilfreds og foreslår derfor foreslår den kommende generalforsamling, at man forbedrer incitamentsstrukturen for direktionen. I 2008 vedtog man, at den kontante bonus til direktionen højst kan udgøre 75 % af det faste årlige honorar. Nu foreslår man, at den skal kunne udgøre 125 %. Det vil give mulighed for at lade den administrerende direktør få ca 1,5 millioner kroner mere om året.

I retfærdighedens navn skal det nævnes, at Tivoli gør meget både for at forbedre miljø og medarbejdertilfredshed. Tivoli har som andre store danske virksomheder en CSR-politik, hvor det sociale og miljømæssige ansvar understreges. I afsnittet om velgørenhed hedder det, at ”de formål Tivoli vælger at støtte vedrører udsatte børn og deres familier, det være sig på grund af sygdom, økonomiske omstændigheder eller andre vanskelige omstændigheder.” Tivolis velgørenhedsarbejder består især i udlevering af fribilletter, turpas mv. til udsatte, samt gratis udlån af lokaler. Værdien er opgjort til 1.140.000 kr i 2011. Det er knapt halvdelen af den administrerende direktørs bonus.

2 tanker om “Tivolis værdier”

  1. relevant at ligge på værdierne i Tivoli. Jeg ville gerne have set indlægget i et dagblad. Har det været i et dagblad? Gerne med en kommentar fra Lars Liebst – med hans (kritiske) baggrund taget i betragtning ville det være interssant at have ham til at uddybe hvorfor han skal have 2,5 mio i bonus. Har Lars erkendt at rendyrket markedsmekanisme er det rigtige på alle områder? Eller…mvh Lars Retz

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *